O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkoły średniej lub średniej branżowej. Nie jest wymagane świadectwo maturalne.Wymagane dokumenty:  wypełniony WNIOSEK rekrutacyjny (do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie szkoły)  dowód osobisty (do wglądu na miejscu),  świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do […]