• Kształcenie 2 lata
  • Absolwenci otrzymują tytuł Higienistki stomatologicznej

Zawód mało znany w naszym kraju lecz bardzo poszukiwany. Pewna praca po skończeniu edukacji!!! Praca w duecie z lekarzem dentystą oraz prawo do wykonywania samodzielnych zabiegów dentystycznych.
Pomimo „damskiego” charakteru tytułu zawodowego, w zawodzie tym mogą się uczyć także chłopcy. Cieszą się oni dużym uznaniem u pracodawców!

Higienistka bezpośrednio asystuje lekarzowi podczas wykonywania wszystkich zabiegów profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych, chirurgicznych. Posiada uprawnienia do: samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta; współpracy z lekarzem w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii tj, stomatologii zachowawczej, ortodoncji, protetyki i chirurgii. Ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej także w szkołach i przedszkolach. Jest „prawą ręką” lekarza zarówno w zakresie współpracy przy pacjencie jak i w organizacyjnym prowadzeniu gabinetu.

Obecnie w związku z rozwojem prywatnego lecznictwa w zakresie stomatologii oraz powstaniem dużych klinik dentystycznych higienistki stomatologiczne są bardzo poszukiwane na rynku pracy.

Szkoła zapewnia uczniom praktyki zawodowe w nowoczesnych gabinetach i klinikach stomatologicznych na terenie Warszawy.

W przyszłości, wykonywanie tego zawodu zapewnia godziwe zarobki. Zarówno uczennice jak i absolwentki naszej szkoły, mają do wyboru wiele ciekawych ofert pracy.

Baza do kształcenia

W zawodzie Higienistki Stomatologicznej są pomieszczenia specjalistyczne, takie jak sala przedkliniczna, gabinet stomatologiczny, sala wykładowa oraz pozostałe ogólnodostępne pomieszczenia szkoły. Bezpośrednio na Sali wykładowej, gdzie odbywają się zajęcia znajduje się wydzielona część Sali stanowiąca kompletnie wyposażony gabinet stomatologiczny (sala przedkliniczna) w którym uczniowie ćwiczą swoje umiejętności. Mogą uczyć się mając do swojej wyłącznej dyspozycji trzy nowoczesne unity stomatologiczne, autoklaw, profesjonalne kątnice profilaktyczne firmy W&H, piaskarki i skaler EMS, komplety narzędzi do leczenia zachowawczego, chirurgii i endodoncji, wszystko czego potrzeba do nauki pobierania wycisków oraz laser biostymulacyjny, aparat do pomiaru żywotności miazgi i zabiegów jonoforezy.

Szkoła na bieżąco zaopatruje pracownię w leki, środki higieny, rękawiczki lateksowe, maseczki chirurgiczne, materiały stomatologiczne, masy wyciskowe i preparaty do dezynfekcji.

Na II roku, uczennice korzystają z odrębnych gabinetów stomatologicznych – trzy w pełni wyposażone stanowiska stomatologiczne z zapleczem do sterylizacji, poczekalnią i rejestracją pacjentów, gdzie pod nadzorem lekarza, są przyjmowani pacjenci.

°          °          °

Przedmioty

Wychowanie fizyczne

Zajęcia są realizowane przez 3 godziny w tygodniu przez wszystkie IV semestrów. Zajęcia z wychowania fizycznego to ważny w naszym zawodzie element dbania o kondycję. Wymuszona przy fotelu stomatologicznym pozycja higienistki sprzyjają powstawaniu wad postawy. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie poznają zasady sportów rekreacyjnych, mają możliwość ćwiczeń na sprzętach stosowanych w siłowniach i salach fitness. Posiadamy własną salę rekreacji ruchowej, nowocześnie wyposażoną siłownię oraz dwie przebieralnie wraz z toaletami i prysznicami, gdzie można się odświeżyć po wysiłku fizycznym. Alternatywą tych zajęć jest nauka tańca towarzyskiego, którą prowadzi instruktor I stopnia. Zajęcia z tańca odbywają się w szkolnej sali rekreacyjnej i cieszą się sporym zainteresowaniem uczniów.

Podstawy anatomii i mikrobiologii

Przedmiot jest realizowany na I semestrze 3 godziny w tygodniu oraz na II semestrze 2 godziny w tygodniu.
Mikrobilogia – Wszyscy jesteśmy członkami ekosystemu – żyjemy wśród rozmaitych mikroorganizmów. Znaczna ich część jest nam przychylna – stanowi florę ochronną i korzystnie wpływa na nasz organizm. Jednakże są sytuacje, kiedy flora prawidłowa, fizjologiczna może stanowić dla nas zagrożenie równie poważne, jak drobnoustroje chorobotwórcze. Musimy dobrze poznać te mechanizmy równie dobrze, jak drogi i sposoby przenoszenia chorób.

Absolwenci naszej Szkoły stają się pracownikami ochrony zdrowia, współuczestniczącymi w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta. Są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, ponieważ wykonują również czynności związane z właściwym przygotowaniem, przechowywaniem i używaniem narzędzi medycznych. Są również narażeni -jako personel medyczny – na zagrożenia płynące z kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym.

Anatomia klasyczna, zajmująca się opisem budowy narządów i układów ciała człowieka, jest najstarszą dziedziną nauk medycznych i podstawą medycyny. Znajomość położenia np. kluczowych organów jamy brzusznej pomoże określić, czy piecze nas w przełyku, czy boli nas wątroba lub żołądek, a może jakiś problem sprawia trzustka? Narządy te nie przemieszczają się, ich położenie nie zmienia się – dwunastnica niezmiennie od tysięcy lat znajduje się za żołądkiem. To samo dotyczy innych układów jak np. układu ruchu, oddechowego czy układu nerwowego. I tego wszystkiego nauczymy się właśnie na tym przedmiocie.

Podstawy psychologii socjologii i etyki zawodowej

Zajęcia są realizowane 2 godz. w tygodniu w I sem. i 1 godzina w II sem. Zajęcia z psychologii mają formę wykładów, zwykle połączonych z dyskusją. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z rozumieniem człowieka i jego zachowań w oparciu o różne nurty psychologiczne oraz o wiedzę z zakresu filozofii, socjologii i etyki, oraz problematykę dotyczącą psychologii zdrowia, rozwijając płaszczyznę do dyskusji na temat etyki zawodowej i psychologicznych aspektów kontaktu personelu medycznego z pacjentem. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do pracy z ludźmi, jako pracownika służby zdrowia, w szczególności uwrażliwiając ich na fenomen ludzkiej osoby.

Anatomia, fizjologia i patologia układu stomatognatycznego

Zajęcia realizowane sa przez trzy semestry: w semestrze I -3 godziny w tygodniu, w sem II -2 godziny i w sem III-1 godzina. Układ stomatognatyczny to skomplikowany zespół tkanek i narządów głowy i szyi, powiązanych ściśle funkcjonalnie i morfologicznie ze sobą i wzajemnie od siebie zależny. Jak dowodzą badania i obserwacje z ostatnich lat, zależności pomiędzy układem zębowym a nerwowo – mięśniowo – szkieletowym to fascynujące zjawiska z pogranicza medycyny i stomatologii. Wiedza o nich jest tym bardziej potrzebna, ponieważ dysfunkcje (nieprawidłowa działanie) narządu żucia obecnie stały się – obok próchnicy i chorób przyzębia – jednym z podstawowych problemów współczesnej stomatologii.

Układ stomatognatyczny to nie tylko jama ustna wraz z zębami, ale również mięśnie mimiczne (zewnętrzne twarzy), mięśnie odpowiadające za żucie i połykanie, ślinianki i gruczoły produkujące płyny odpowiedzialne za właściwe nawilżenie i ochronę tkanek, sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych. Wszystkie te tkanki są koordynowane przez połączenia nerwowe. Układ ten wykonuje wiele funkcji, jak żucie, wstępne trawienie i połykanie, a także umożliwia mowę, oddychanie i wyrażanie emocji.

Jama ustna jest wyścielona błoną śluzową, której schorzenia stanowią również niemały problem terapeutyczny. W dobie rosnącej ilości zakażeń wirusowych i rozwoju chorób nowotworowych, błona śluzowa jamy ustnej staje się niekiedy pierwszym miejscem organizmu, gdzie można zaobserwować niebezpieczne objawy. Dobrze wyszkolona higienistka ma możliwość zaobserwowania zmian, o których poinformuje lekarza nadzorującego jej pracę. Nierzadko może to być pierwszy sygnał alarmowy dla pacjenta.

Podstawy farmakologii

Zajęcia są realizowane w I semestrze 2 godz. w tygodniu oraz w semestrach II i III po 1 godzinie w tygodniu, w formie wykładów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. Na zajęciach uczeń poznaje podstawowe rodzaje leków oraz ich podziały na grupy farmakologiczne. Zapoznaje się z preparatami, które będą używane w czasie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych. Ważnym tematem są także interakcje między lekami oraz działania uboczne poszczególnych leków i preparatów.

Propedeutyka stomatologii

Zajęcia są realizowane 4 godz.w tygodniu w I sem; 1 godz.w tygodniu w II sem. w formie wykładów z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. Na zajęciach uczeń poznaje wszystkie narzędzia, z którymi będzie miał kontakt w czasie wykonywania zadań zawodowych. Uczy się zasad przygotowania gabinetu stomatologicznego do pracy, poznaje wyposażenie podstawowe i specjalistyczne oraz metody i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym a także zasady prowadzenia dokumentacji stomatologicznej.

Pierwsza pomoc

W IV semestrze 2 godz. w tygodniu w postaci wykładów oraz zajęć warsztatowych/ćwiczeń, realizowane są treści z ratownictwa i pierwszej pomocy. Szkolenie jest prowadzone przez specjalistę z ratownictwa medycznego, i obejmuje zarówno szkolenie teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów do resuscytacji. W ramach zajęć, odbywają się także gościnne zajęcia w punkcie pogotowia ratunkowego, które znajduje się na tym samym podwórku co budynek szkoły.

Promocja zdrowia i edukacja stomatologiczna

Zajęcia są realizowane przez wszystkie semestry po 2 godziny w tygodniu. w formie wykładów oraz warsztatów tematycznych z zakresu szeroko rozumianej oświaty zdrowotnej a także w formie projektów. Propagowanie zdrowego stylu życia, ale także zagrożenia cywilizacyjne oraz profilaktyka czyli zapobieganie powstawaniu schorzeń zarówno w ujęciu indywidualnym jak i globalnej strukturze służby zdrowia to główna tematyka tych zajęć.

„Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.”

Organizujemy również Dni dla Zdrowia i wiele wydarzeń związanych z promocją zdrowego stylu życia, w tym również spotkania na temat zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi i problematyką profilaktyki AIDS i innych chorób zakaźnych. Organizujemy spotkania i pokazy, jak komponować właściwe posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Przekazujemy również wiadomości na temat różnego rodzaju diet i sposobów żywienia.

To między innymi od Was zależy, jak skutecznie uda się wprowadzić w życie zasady, dzięki którym zachowacie jak najdłużej zdrowie Wasze, Waszych bliskich i osób powierzonych Waszej opiece.

Edukacja stomatologiczna to ważny obszar pracy Higienistki. To stomatologiczna oświata zdrowotna, która jest przekazywana także pacjentowi w czasie spotkania w gabinecie stomatologicznym.

Profilaktyka stomatologiczna

Zajęcia są realizowane przez wszystkie semestry po 2 godziny w tygodniu. w formie wykładów z zastosowaniem środków multimedialnych. To bardzo ważny przedmiot zawodowy. Profilaktyka, czyli zapobieganie. Uczeń poznaje metody zapobiegania wszelkich niepożądanym zjawiskom w układzie stomatognatycznym. Poznaje czynności i zabiegi związane z profilaktyką próchnicy wykonywane przez higienistkę stomatologiczną pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty, poznaje metody stosowania profilaktyki próchnicy oraz zapobiegania chorobom przyzębia. Osobny dział stanowi profilaktyka ortodontyczna, która zajmuje się kompleksowym podejściem do dbania o prawidłowy stan uzębienia we wszystkich okresach życia oraz zapobieganie powstawaniu wad zgryzu.
Na tym przedmiocie są omawiane także zasady postępowania z dokumentacja medyczną pacjenta , zasady ochrony danych wrażliwych i prowadzenie rejestracji medycznej.

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i projektu- 2 godziny w tygodniu w III i 1 godzina w tygodniu w IV sem. Program tego przedmiotu jest rozszerzeniem ogólnie znanego ze szkoły średniej zakresu „Przedsiębiorczości”. To przede wszystkim opanowanie treści podstawy programowej w zakresie: podstawowych zagadnień z ekonomiki, poznanie zasad gospodarki rynkowej, form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, poznanie zasad zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, poznanie podstaw z zakresu prawa pracy oraz zasad ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych obowiązujących w Polsce. To także wiedza z zakresu zakładania własnego przedsiębiorstwa na przykładzie gabinetu stomatologicznego. A więc sama praktyczna wiedza przydatna po skończeniu szkoły.

Język angielski zawodowy

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie ćwiczeń po 2 godziny tygodniowo przez 2 semestry (II i III sem.) z podziałem na grupy w zależności od stopnia opanowania języka po przeprowadzeniu testów poziomujących.

Główny nacisk położony jest na specjalistyczną terminologię związaną z wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu higieny stomatologicznej oraz komunikacji z pacjentem, dlatego też wskazana jest znajomość jęz. angielskiego przynajmniej w stopniu podstawowym.

Nauka odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni multimedialnej, gdzie uczniowie mają do dyspozycji laboratorium językowe i tablicę interaktywną. Zajęcia prowadzone są w miłej, przyjaznej atmosferze, często z nutką humoru, czasami refleksyjnie, ale zawsze inspirująco!

Język migowy

Zajęcia z języka migowego prowadzone są w formie ćwiczeń po 2 godziny tygodniowo na II semestrze i 1 godzina w III sem w podziale na grupy. To zajęcia wprowadzające ucznia w świat osób niesłyszących oraz z upośledzeniem słuchu. Uczeń poznaje podstawowe zasady języka migowego oraz nabywa umiejętności podstawowej komunikacji. Umiejętność „migania” to ważna umiejętność dla każdego człowieka a szczególnie dla pracownika szeroko rozumianej służby zdrowia, z pamiętajmy, ze osoba niedosłysząca może być naszym pacjentem i dobra komunikacja na pewno ułatwi prace zespołowi medycznemu oraz zmniejszy stres pacjenta.

Pracownia propedeutyki stomatologicznej

Zajęcia są realizowane w I semestrze 5 godzin w tygodniu z podziałem na grupy. Celem tych zajęć jest praktyczne nauczenie każdego ucznia rozróżniania sprzętu i narzędzi stomatologicznych. Uczeń uczy się wykonywać poprawnie wszystkie czynności omówione (teoretycznie) na przedmiocie „Propedeutyka”. Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym oraz asystowanie przy zabiegach to dwa główne działy tego przedmiotu.

Pracownia promocji zdrowia i edukacji stomatologicznej

Przedmiot jest realizowany od i do III sem po 2 godziny w tygodniu z podziałem na grupy. Zajęcia za prowadzone w formie warsztatów oraz projektów. Uczeń uczy się przekazywania pacjentowi ważnej wiedzy o zdrowiu. Jednym z zadań zawodowych higienistki stomatologicznej jest promowanie zdrowego stylu życia. Jej wiedza o prawidłowym żywieniu, zasadach postępowania przy różnych rodzajach schorzeń jest bezcenna w kontakcie z pacjentem. Edukowanie pacjentów indywidualnych w gabinecie stomatologicznym to jej codzienna praca. Na tych zajęciach uczniowie przygotowują materiały do przeprowadzania prelekcji oraz pogadanek i zajęć dla różnych grup ludzi. W ramach zajęć, przeprowadzają zajęcia w przedszkolach, szkołach, ale także np. dla kobiet w ciąży, czy matek karmiących. Promowanie zdrowia jamy ustnej w różnych środowiskach to ważne zadanie profilaktyki prowadzonej przez Higienistki.

Wykonawstwo zabiegów profilaktyczno-leczniczych

Zajęcia są realizowane od II do IV semestru, po 3 godziny w tygodniu w podziale na grupy. Wszystkie te zajęcia są realizowane w gabinecie stomatologicznym w szkole. W semestrze II każdy uczeń poznaje zasady pracy w gabinecie stomatologicznym. Podstawowe działania na fotelu stomatologicznym, podstawy dezynfekcji i sterylizacji. Praktyczne przygotowanie narzędzi, materiałów i urządzeń do konkretnych zabiegów stomatologicznych i profilaktycznych. Uczniowie badają jamę ustna pacjenta, diagnozują oraz we współpracy z lekarzem stomatologiem przeprowadzają podstawowe czynności sanacji jamy ustnej. Uczniowie od drugiego roku przyjmują swoich pacjentów pod okiem nadzorem nauczyciela/lekarza stomatologa, wykonują zabiegi profilaktyczne i lecznicze.

Działalność profilaktyczno-lecznicza

Zajęcia są realizowane od II semestru, odpowiednio w sem. II-1dzień w tygodniu, w sem. III-2 dni w tygodniu, w sem. IV-3 dni w tygodniu.

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Warszawy w gabinetach stomatologicznych różnych specjalności: stomatologii zachowawczej, pedodoncji, ortodoncji, chirurgii, protetyki, implantologii, periodontologii. Dzięki uprzejmości dyrekcji placówek, z którymi nasza szkoła podpisuje umowy, uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technologii i specjalistycznej aparatury. Zajęcia te stwarzają możliwość zdobycia doświadczeń w realnej rzeczywistości gabinetu stomatologicznego – w leczeniu pacjentów i w relacjach zawodowych. Bardzo często w tych gabinetach uczniowie podejmują swoja pierwszą pracę.

Praktyki zawodowe

Odbywają się na III i na IV semestrze nauki w blokach po 2 tygodnie.

Uczniowie mają możliwość wyboru miejsca, w którym chcieliby odbywać praktykę. To niepowtarzalna okazja, aby spełnić swoje oczekiwania i podpatrywać ulubioną dyscyplinę stomatologiczną pod okiem wybranego przez siebie mistrza. Liczymy na inicjatywę i pomysłowość naszych uczniów. Z zaproponowaną przez ucznia placówką jest podpisywana umowa. W czasie praktyk uczeń jest oceniany za jakość wykonywanych czynności zawodowych oraz prezentowana postawę zawodową. Możemy się pochwalić, że w większości są to oceny bardzo dobre i celujące, co świadczy o znakomitym przygotowaniu uczniów do pracy w zawodzie.