Podolog zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem zmian skórnych oraz płytki paznokciowej na stopach (niekiedy również na dłoniach). Zawód podologa w Polsce nie podlega pod zawód medyczny, jest to dziedzina kosmetologii. Niestety zawód podologa został wpisany do rejestru zawodów dopiero w 2015 roku określony jako zawód paramedyczny.

Miejsca przyszłej pracy

Absolwent szkoły posiadający dyplom Podologa może podejmować pracę w:

 • placówkach opieki socjalnej
 • gabinetach podologicznych
 • gabinetach kosmetycznych
 • przychodniach specjalistycznych
 • poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych
 • pracowniach zaopatrzenia ortopedycznego i ortotycznego
 • gabinetach terapii manualnej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Podstawy przedsiębiorczości
 2. Organizacja działalności zawodowej
 3. Kompetencje personalne i społeczne
 4. Język angielski zawodowy
 5. Anatomia, fizjologia i patofizjologia
 6. Podstawy fizjoterapii i masażu
 7. Podstawy farmakologii i kosmetologii
 8. Język migowy
 9. Propedeutyka zdrowia
 10. Podstawy podologii
 11. Komputerowe wspomaganie działalności

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Wykonywanie zabiegów podologicznych na stopie zdrowej
 2. Wykonywanie zabiegów podologicznych na stopie chorej
 3. Pracownia fizjoterapii i masażu
 4. Pierwsza pomoc przedmedyczna