GRONO PEDAGOGICZNE:

24 nauczycieli: dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych.

Chrzest Hani

Dyrektor szkoły

mgr Ewa Sulowska Dyrektor, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Agata Biedrzycka

lic. tech. dent.  Agata Biedrzycka nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-9

Ewa Biskupska

mgr Ewa Biskupska nauczyciel bibliotekarz

Beata Boroń-Salamońska

mgr Beata Boroń-Salamońska nauczyciel języka migowego

Dorota Dargiewicz

mgr lic. tech. dent. Dorota Dargiewicz nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-8

Małgorzata Grodner

mgr lic. tech. dent. Małgorzata Grodner nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-4

Zofia Karwowska

lic. tech. dent. Zofia Karwowska nauczyciel przedmiotów zawodowych

Kasztelan-Wierzbicka Ewa

Kasztelan-Wierzbicka Ewa nauczyciel przedmiotów zawodowych

Paweł Kosakowski

lek. dent. Paweł Kosakowski nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-10

Małgorzata Kosińska

mgr Małgorzata Kosińska nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-14

Dorota Kwaśniewska

mgr lic. tech. dent. Dorota Kwaśniewska kierownik laboratorium, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Anna Leśniewska

nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-6

Marta Leszczyńska

mgr Marta Leszczyńska Technik dentystyczny nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-7

Katarzyna Marciniak

lic. tech. dent. Katarzyna Marciniak nauczyciel przedmiotów zawodowych

Monika Nowak

lek. stom. Monika Nowak nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-5

Wanda Olszewska-Jurek

lic. tech. dent. Wanda Olszewska-Jurek nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-15

Piotr Ożarek

Piotr Ożarek nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-2

Tomasz Pruski

lic. tech. dent. Tomasz Pruski nauczyciel przedmiotów zawodowych

Wanda Ranisz

mgr Wanda Ranisz nauczyciel przedmiotów zawodowych

Ewa Rucka

mgr Ewa Rucka nauczyciel wychowania fizycznego

Andrzej Sobieski

mgr lic. tech. dent. Andrzej Sobieski nauczyciel przedmiotów zawodowych

Bożena Surowiec

mgr Bożena Surowiec nauczyciel języka angielskiego zawodowego

Beata Szewczyk

mgr Beata Szewczyk nauczyciel pierwszej pomocy

Michał Woroncow

lek. stom. Michał Woroncow nauczyciel przedmiotów zawodowych

Jacek Wrzeszcz

lic. tech. dent. Jacek Wrzeszcz nauczyciel przedmiotów zawodowych

Chrzest Hani-11

Justyna Ufnal

Sekretarz Szkoły. Prowadzi sprawy kadrowe pracowników szkoły.

Chrzest Hani-13

Ewelina Harasimiuk

Samodzielny referent do spraw uczniowskich.

Chrzest Hani-16

Monika Mąkosa

mgr Monika Mąkosa Prowadzi zakupy wspólne i ewidencję inwentarza szkoły.

Janusz Podogrodzki

Główny Księgowy.

Irena Truszkowska

Starsza księgowa ds. księgowo-płacowych.

Chrzest Hani-17

Elżbieta Sameryt

Samodzielny referent do spraw gospodarczych.Prowadzi magazyn sprzętu i materiałów dentystycznych i odpowiada za zaopatrzenie szkoły.

Grzegorz Woźniak

Konserwator instalacji.

Zofia Siekiera

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

Bogumiła Łupińska

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

Teresa Pietrucha

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

Anna Wyszyńska

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

Karolina Zarzecka

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.