KONTO: 20 1160 2202 0000 0002 6033 5834

Sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, wykazu godzin oraz zaświadczeń związanych z przebiegiem nauki w oparciu o posiadaną dokumentację przebiegu nauczania.

Co należy zrobić?

  • Odpowiedni wniosek należy złożyć do sekretariatu szkoły.

Wymagane dokumenty

Realizacja

  • Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Opłaty

  • Duplikaty i zaświadczenia wydawane są bezpłatnie

Pliki do pobrania