Każdy gabinet prowadzony nowocześnie, profesjonalnie, wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego personelu pomocniczego, jest nim właśnie asystentka stomatologiczna. To ona buduje pozytywne relacje pomiędzy pacjentem a personelem medycznym, dba o miłą atmosferę. Współtworzy wizerunek gabinetu. Jej opiekuńcza postawa, współczucie, przyjazny uśmiech, sprawiają, że pacjent znacznie lepiej znosi trudy zabiegu.

Miejsca przyszłej pracy:

 • Gabinetach dentystycznych
 • publicznych zakładów stomatologicznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach dentystycznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • klinikach dentystycznych
 • przyszkolnych gabinetach stomatologicznych

Organizacja kształcenia:

Zajęcia odbywają się w różnych formach w zależności od możliwości słuchaczy:

 • zajęcia odbywają się w systemie dziennym w trybie dziennym lub popołudniowo-sobotnim,
 • stacjonarnie: zajęcia odbywają się przez 3 dni w tygodniu w godzinach porannych lub popołudniowych,
 • nauka na tym kierunku trwa 1 rok (2 semestry).

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Język obcy zawodowy
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej
 • Działalność profilaktyczno – lecznicza

Przedmioty ogólnokształcące:

 • Wychowanie fizyczne.