Jesteśmy Szkołą publiczną najstarszą w Polsce Szkoła kształcącą technika dentystycznego i higienistkę stomatologiczną. 

Medyczna Szkoła Policealna nr 3

Szkoła jest placówką publiczną, do której może uczęszczać każdy absolwent szkoły średniej, bez ograniczenia wieku, nawet bez matury. Ma ponad 70 letnią tradycję kształcenia w zawodzie Techników Dentystycznych i prawie 35-letnią w kształceniu Higienistek Stomatologicznych.

Od roku 2007 nasi absolwenci zdają zewnętrzny (państwowy) egzamin z kwalifikacji zawodowych na indywidualnym poziomie powyżej 90%.


Mamy najwyższy procent zdawalności
 w kraju w obu nauczanych zawodach!

Od roku 2010 to 100% zdanych egzaminów!

Szkoła ma wspaniałą lokalizację w bezpośredniej bliskości Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego oraz blisko II linii metra co zapewnia dogodną komunikację zarówno z rejonu Warszawy jak i terenów do niej przylegających.

Baza szkoły jest dostosowana do nauczania w obu specjalistycznych zawodach stomatologicznych. Zapewniamy dostęp do urządzeń i technologii w ramach realizowania programu nauczania w szkole. Nasz uczeń nie kupuje żadnych narzędzi. Ma wszystko wypożyczone ze szkoły na okres nauki.

Higiena stomatologiczna

Technik dentystyczny

Wykwalifikowana kadra nauczycieli w tym także egzaminatorzy obu zawodów, zapewnia wysoką jakość kształcenia.

Szkoła posiada fachowe zbiory biblioteczne. Każdy uczeń ma zapewnione bezpieczeństwo i pomoc w nauce.

Szkoła spełnia standardy europejskie ale także kultywuje tradycje. W szkole panuje miła, rodzinna atmosfera, pełna życzliwości i zrozumienia dla uczniów. Nie oznacza to jednak luzu i bylejakości lecz wyraźne określenie zasad pracy wymagań zawodowych.

Sekretariat szkoły bezpłatnie wydaje legitymacje, indeksy oraz wszystkie niezbędne zaświadczenia do ZUS… />


Szkoła zapewnia skierowania na bezpłatne szczepienia przeciw żółtaczkowe dla wszystkich dotąd nie zaszczepionych uczniów.

W szkole prężnie działa samorząd uczniowski reprezentowany przez Radę Uczniów.

W szkole działa Rada Szkoły, w jej skład wchodzą przedstawiciele uczniów i nauczycieli.

Szkoła posiada Patrona i własny Sztandar.

Sztandar MSP3Logo Rady Uczniów MSP3

Główne atuty szkoły to:

 • nowoczesne metody nauczania
 • wdrożone nowoczesne technologie zawodowe (projektowanie cyfrowe, asysta implantologiczna)
 • nowoczesna baza dydaktyczna szkoły
 • w pełni wyposażone indywidualne stanowiska pracy dla każdego ucznia
 • współpraca z firmami Protetycznymi i Stomatologicznymi w zakresie kształcenia w obu zawodach
 • najwyższa jakość kształcenia w Polsce, poparta wynikami egzaminów zewnętrznych
 • wysoka jakość kształcenia poparta ocenami pracodawców
 • szkolenia w firmach stomatologicznych i protetycznych, także szkolenia zagraniczne
 • aktywne uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym
 • szeroko rozwinięta działalność w obszarze promocji zdrowia
 • działalność szkoły na rzecz środowiska pozaszkolnego
 • pełna realizacja programów nauczania, rozszerzona o nowości technologiczne

Uczniowie MSP3 Uczniowie MSP3