Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

W dniu dzisiejszym miało miejsce nadanie pierwszego Tytułu Honorowego Magnus Amicus Scholae – Panu Ryszardowi Jabłońskiemu.
#RyszardJabłoński

🦷Pożegnanie słuchaczy czwartego semestru kierunku Higieny Stomatologicznej przez społeczność szkolną.
🦷Złożenie przysięgi przez absolwentów.
🦷Wręczenie absolwentom świadectw ukończenia szkoły, dyplomów i indeksów.
🦷Tort pożegnalny od absolwentów Higieny Stomatologicznej.

Dziękujemy wszystkim słuchaczom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi!
To był DOBRY ROK SZKOLNY!

ABSOLWENTOM GRATULUJEMY

Mazowsze serce Polski
Sygnis SA
Ewa Sulowska-Dyrektor

Naszym Drogim Absolwentom dziękujemy za owocną współpracę. Tworzyli Oni bardzo miłą klasę, nastawioną na zdobywanie i pogłębianie wiedzy zawodowej.
    Obecny w klasie Pan Zbigniew wnosił dużo pogody ducha i optymizmu na zajęciach (np. na wiadomości o dwóch sprawdzianach w najbliższym czasie, zawsze ze stoickim spokojem, odpowiadał w imieniu klasy -„ to fantastycznie !” ). Można było zauważyć, że ta Jego pogoda ducha dość szybko udzieliła się również Koleżankom i poczucie humoru zagościło w całej klasie, ale zawsze z umiarem, nie zakłócało toku lekcji.
   Drodzy Absolwenci, życzymy Wam pomyślności w pracy, która jest przed Wami, sił w pokonywaniu trudności, które zawsze w mniejszym
lub większym stopniu nam towarzyszą oraz radości i zadowolenia z niesionej pomocy Pacjentom. Nie mowy o nowoczesnej stomatologii, bez profilaktyki.
   Życzymy więc Państwu, wszystkiego dobrego w życiu zawodowym i osobistym, tak dobrego jak pyszna, belgijska czekolada i wyjątkowy, znakomity tort, którym dzisiaj nas poczęstowaliście.

Wasz Wychowawca