Śniadanie Wielkanocne

W dn. 10.04.2017 zgodnie z tradycją Naszej Szkoły spotkaliśmy się w pełnym gronie uczniów, pedagogów, pracowników administracji i obsługi oraz dyrekcji na uroczystym śniadaniu oraz podzieleniu się jajkiem. Uroczystość, rozpoczęła się od krótkiego przemówienia i złożenia wszystkim uczestnikom życzeń przez Dyrektora. Zaraz po tym, Pani Dyrektor podeszła do każdego ucznia w celu podzielenia się tradycyjnym jajkiem. Następny etap, to już właściwy poczęstunek i wspólne rozmowy przy stołach.  Dziękujemy wszystkim za waszą obecność.

Dane teleadresowe

Medyczna Szkoła Policealna nr 3
im.dr Andrzeja Krocina w Warszawie

ul. Brzeska 12 
03-737 Warszawa


sekretariat@msp3.waw.pl


tel./fax: +48 22 628 13 41
kom. +48 508 425 567 

20 logo cobranding

email ikona