Pisanki wielkanocne

Tradycją naszej szkoły jest własnoręczne wykonanie pisanek wielkanocnych przez uczniów I roku Technika dentystycznego i stroików światecznych przez uczennice Higienistki stomatologicznej. Pomysły na wzory czerpaliśmy z głowy lub zgodnie z uczniowskim zwyczajem - różnych "pomocy dydaktycznych". Z wykonanymi pisankami i stroikami odwiedziliśmy Dom Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, gdzie jak co roku byliśmy gościnnie przyjęci.

Dane teleadresowe

Medyczna Szkoła Policealna nr 3
im.dr Andrzeja Krocina w Warszawie

ul. Brzeska 12 
03-737 Warszawa


sekretariat@msp3.waw.pl


tel./fax: +48 22 628 13 41
kom. +48 508 425 567 

20 logo cobranding

email ikona