Informacje

Sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów, wykazu godzin oraz zaświadczeń związanych z przebiegiem nauki w oparciu o posiadaną dokumentację przebiegu nauczania.

Co należy zrobić?

Odpowiedni wniosek należy złożyć do sekretariatu szkoły.

Wymagane dokumenty

Realizacja

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Opłaty

  • Duplikaty i zaświadczenia wydawane są bezpłatnie

Dane teleadresowe

Medyczna Szkoła Policealna nr 3
im.dr Andrzeja Krocina w Warszawie

ul. Brzeska 12 
03-737 Warszawa


sekretariat@msp3.waw.pl


tel./fax: +48 22 628 13 41
kom. +48 508 425 567 

20 logo cobranding

email ikona