O szkole

Jesteśmy Szkołą publiczną najstarszą w Polsce Szkoła kształcącą technika dentystycznego i higienistkę stomatologiczną. Medyczna Szkoła Policealna nr 3

Szkoła jest placówką publiczną, do której może uczęszczać każdy absolwent szkoły średniej, bez ograniczenia wieku, nawet bez matury. Ma ponad 70 letnią tradycję kształcenia w zawodzie Techników Dentystycznych i prawie 35-letnią w kształceniu Higienistek Stomatologicznych.

Od roku 2007 nasi absolwenci zdają zewnętrzny (państwowy) egzamin z kwalifikacji zawodowych na indywidualnym poziomie powyżej 90%.

Mamy najwyższy procent zdawalności w kraju w obu nauczanych zawodach! Od roku 2010 to 100% zdanych egzaminów!

Szkoła ma wspaniałą lokalizację w bezpośredniej bliskości Dworca Wschodniego i Dworca Wileńskiego oraz blisko II linii metra co zapewnia dogodną komunikację zarówno z rejonu Warszawy jak i terenów do niej przylegających.

Baza szkoły jest dostosowana do nauczania w obu specjalistycznych zawodach stomatologicznych. Zapewniamy dostęp do urządzeń i technologii w ramach realizowania programu nauczania w szkole. Nasz uczeń nie kupuje żadnych narzędzi. Ma wszystko wypożyczone ze szkoły na okres nauki.

higienistka stomatologicznatechnik dentystyczny

Wykwalifikowana kadra nauczycieli w tym także egzaminatorzy obu zawodów, zapewnia wysoką jakość kształcenia.

Szkoła posiada fachowe zbiory biblioteczne. Każdy uczeń ma zapewnione bezpieczeństwo i pomoc w nauce.

Szkoła spełnia standardy europejskie ale także kultywuje tradycje. W szkole panuje miła, rodzinna atmosfera, pełna życzliwości i zrozumienia dla uczniów. Nie oznacza to jednak luzu i bylejakości lecz wyraźne określenie zasad pracy wymagań zawodowych.

Sekretariat szkoły bezpłatnie wydaje legitymacje, indeksy oraz wszystkie niezbędne zaświadczenia do ZUS… />

Szkoła zapewnia skierowania na bezpłatne szczepienia przeciw żółtaczkowe dla wszystkich dotąd nie zaszczepionych uczniów.

W szkole prężnie działa samorząd uczniowski reprezentowany przez Radę Uczniów. 

W szkole działa Rada Szkoły, w jej skład wchodzą przedstawiciele uczniów i nauczycieli.

Szkoła posiada Patrona i własny Sztandar.

 

Główne atuty szkoły to:

 • nowoczesne metody nauczania
 • wdrożone nowoczesne technologie zawodowe (projektowanie cyfrowe, asysta implantologiczna)
 • nowoczesna baza dydaktyczna szkoły
 • w pełni wyposażone indywidualne stanowiska pracy dla każdego ucznia
 • współpraca z firmami Protetycznymi i Stomatologicznymi w zakresie kształcenia w obu zawodach
 • najwyższa jakość kształcenia w Polsce, poparta wynikami egzaminów zewnętrznych
 • wysoka jakość kształcenia poparta ocenami pracodawców
 • szkolenia w firmach stomatologicznych i protetycznych, także szkolenia zagraniczne
 • aktywne uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym
 • szeroko rozwinięta działalność w obszarze promocji zdrowia
 • działalność szkoły na rzecz środowiska pozaszkolnego
 • pełna realizacja programów nauczania, rozszerzona o nowości technologiczne

uczniowie MSP3nauka w MSP3

Kształcimy w dwóch zawodach:

 • Technik dentystyczny  2,5 roku nauki
 • Higienistka stomatologiczna  2 lata nauki

W obu zawodach jest możliwość rekrutacji do klas/grup przedpołudniowych i popołudniowych

Organem Prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nadzór bezpośredni sprawuje
Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

logo mazowsze

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. +48 (22) 597 94 01
fax +48 (22) 597 94 02, 597 94 08
http://www.mazovia.pl/

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje
Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

logo MKO

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
tel. centrala +48 (22) 551 24 00
fax +48 (22) 826 64 97
http://www.kuratorium.waw.pl/

 

Dane teleadresowe

Medyczna Szkoła Policealna nr 3
im.dr Andrzeja Krocina w Warszawie

ul. Brzeska 12 
03-737 Warszawa


sekretariat@msp3.waw.pl


tel./fax: +48 22 628 13 41
kom. +48 508 425 567 

20 logo cobranding

email ikona