Nauczyciele i pracownicy

Grono pedagogiczne: 

  • 24 nauczycieli: dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych.
mgr lic. tech. dent. Dorota Dargiewicz

Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Sulowska

Absolwentka Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Oświatą i Organizacjami Pozarządowymi

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Przedsiębiorczość

Absolwentka Collegium Civitas w Warszawie o specjalizacji Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się

 

mgr lic. tech. dent. Dorota Dargiewicz


mgr lic. tech. dent. Dorota Dargiewicz

Absolwentka naszej szkoły, Uniwersytetu Warszawskiego (wydziału Pedagogiki) i Akademii Medycznej w Warszawie.
Uczy teorii techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana. 

mgr lic. tech. dent. Dorota Kwaśniewska

Kierownik laboratorium
mgr lic. tech. dent. Dorota Kwaśniewska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownie: techniki dentystycznej. 
Nauczycielka dyplomowana. 

 lic. tech. dent.  Agata Biedrzycka

lic. tech. dent.  Agata Biedrzycka

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z ortodoncji i pracowni ortodoncji.
Nauczycielka mianowana.

mgr Ewa Biskupska

mgr Ewa Biskupska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Bibliotekoznawstwa.
Bibliotekarka.
Nauczycielka mianowana. 

avatar1

mgr Beata Szewczyk

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.
Prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy.
Nauczycielka dyplomowana.

avatar1

mgr Beata Boroń-Salamońska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z języka migowego.
Nauczycielka dyplomowana.

mgr lic. tech. dent. Małgorzata Grodner

mgr lic. tech. dent. Małgorzata Grodner

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.

lic. tech. dent. Wanda Jurek

lic. tech. dent. Wanda Jurek

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię modelarstwa i pracownię techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.

lic. tech. dent. Zofia Karwowska

lic. tech. dent. Zofia Karwowska

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.

lek. dent. Paweł Kosakowski

lek. dent. Paweł Kosakowski

Nauczyciel propedeutyki stomatologicznej.
Nauczyciel mianowany.

mgr Małgorzata Kosińska

mgr Małgorzata Kosińska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także absolwentka naszej Szkoły.
Prowadzi pracownie i koordynuje zajęcia praktyczne na kierunku higieny stomatologicznej.
Nauczycielka mianowana.

mgr Marta Leszczyńska

mgr Marta Leszczyńska
technik dentystyczny

Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Warszawie. 
Koordynuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
Nauczycielka dyplomowana. 

lek. stom. Monika Nowak

lek. stom. Monika Nowak

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej.
Uczy farmakologii, profilaktyki stomatologii oraz prowadzi pracownię propedeutyki.
Nauczycielka dyplomowana. 

lic. tech. dent. Tomasz Pruski

lic. tech. dent. Tomasz Pruski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej, teorię i pracownię modelarstwa.
Nauczyciel mianowany. 

mgr Wanda Ranisz

mgr Wanda Ranisz

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej oraz zajęcia z pracowni ortodoncji.
Nauczycielka dyplomowany. 

avatar1

lic. tech. dent. Katarzyna Marciniak

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownie techniki dentystycznej.
Nauczyciel kontraktowy.   

 

  

avatar1                             

  Piotr Ożarek

  Absolwent Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie.
  Prowadzi zajęcia z podstawy projektowania cyfrowego.
  Nauczyciel praktycznej nauki zawodu.                      

 

 avatar1

mgr Ewa Rucka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego.
Nauczycielka dyplomowana. 

mgr lic. tech. dent. Andrzej Sobieski

mgr lic. tech. dent. Andrzej Sobieski

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej i absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi wykłady z materiałoznawstwa oraz pracownię modelarstwa i pracownię techniki dentystycznej.
Nauczyciel mianowany. 

 

mgr Bożena Surowiec 

mgr Bożena Surowiec 

Nauczycielka języka angielskiego.
Nauczycielka mianowana.

 
lek. stom. Michał Woroncow

lek. stom. Michał Woroncow

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię higieny stomatologicznej.
Nauczyciel kontraktowy. 

lic. tech. dent. Jacek Wrzeszcz

lic. tech. dent. Jacek Wrzeszcz

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej.
Nauczyciel mianowany.

 

 

avatar1

 

Anna Leśniewska

Nauczyciel na kierunku sterylizacja medeyczna.

 

 

 

avatar1

 

Marek Pawłuszewski

Nauczyciel specjalista sterylizacji.

 

 

 

avatar1

 Janusz Podogrodzki

 Główny Księgowy

 

avatar1

Irena Truszkowska
Starsza księgowa ds. księgowo-płacowych

mgr Izabela Bielec

mgr Izabela Bielec
Samodzielny referent do spraw uczniowskich

 

Elżbieta Sameryt

Elżbieta Sameryt
Samodzielny referent do spraw gospodarczych.

Prowadzi magazyn sprzętu i materiałów dentystycznych i odpowiada za zaopatrzenie szkoły.

 

 

 

 

avatar1mgr Monika Mąkosa
Referent

Prowadzi zakupy wspólne i ewidencję inwentarza szkoły.

 

 

 

 

avatar1Justyna Ufnal
Sekretarz Szkoły

Prowadzi sprawy kadrowe pracowników szkoły. 
 
 
 
 
 
avatar1Ewelina Harasiniuk
Samodzielny referent do spraw uczniowskich.
 
 
 
 
 
 
 
avatar1Natalia Zaleska
Pomoc administracyjna / promocja szkoły.
Grzegorz Woźniak

Grzegorz Woźniak
Konserwator instalacji 

avatar1

Teresa Pietrucha

Dba o czystość i porządek w naszej szkole. 

 

 

 

avatar1Zofia Siekiera

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

avatar1

Bogumiła Łupińska 

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

avatar1

Anna Wyszyńska

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

avatar1

Karolina Zarzecka

Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

 Dane teleadresowe

Medyczna Szkoła Policealna nr 3
im.dr Andrzeja Krocina w Warszawie

ul. Brzeska 12 
03-737 Warszawa


sekretariat@msp3.waw.pl


tel./fax: +48 22 628 13 41
kom. +48 508 425 567 

20 logo cobranding

email ikona