Zapraszam nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, słuchaczy na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na uroczyste włączenie słuchaczy rozpoczynających naukę do Społeczności Szkolnej 11 października 2022 r. o godz. 11.00 w sali 203 a następnie na spotkanie pracowników szkoły o godz. 12.00 w sali 206.