Zapraszamy na przedmiot podstawy przedsiębiorczości tylko słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć.