„Za serce odpłacaj sercem,
bo to działa w obie strony…
Wtedy kocha się to, co się robi a to będzie z korzyścią dla innych…”
Dr Andrzej Krocin
Patron szkoły 
 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dyrektor szkoły oraz wychowawcy wręczyli Dyplomy Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 im. dr. Andrzeja Krocina w Warszawie.

Społeczność Szkolna przyjęła słuchaczy pierwszego roku w poczet słuchaczy Naszej szkoły.

Niech zdobywanie wiedzy i doświadczenia, choć czasem trudne i wymagające, przyniesie radość, satysfakcję oraz poczucie bezpieczeństwa.